DIGITAL ART FACTORY VESTIGT ZICH AAN DE JULIANALAAN IN GIETEN Het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur opent de tweede vestiging van DAF. In maart van dit jaar kondigde het ICO aan een tweede Digital Art Factory (DAF) locatie te gaan openen in Gieten. De eerste locatie opende in 2016 haar deuren in Podium Zuidhaege te Assen. In Gieten gaat DAF zich aan de Julianalaan 8a vestigen in de dependance van het Dr. Nassau College. DAF is een speel- en maakplaats van en voor creatieve en/of technische jongeren van 10 tot 25 jaar. Zij ontmoeten elkaar bij DAF en komen werken aan hun eigen of gezamenlijke project of idee. Ze worden door een DAF coördinator geïnspireerd en uitgedaagd om aan de slag te gaan met alle kunstdisciplines en moderne technieken. Voor DAF Gieten is Ester Kroezenga aangetrokken als coördinator. Zij gaat per 1 november aan de slag met het inrichten van de nieuwe locatie en met het voorbereiden van de officiële opening in februari 2020. Hierbij betrekt ze een groep jongeren uit de gehele gemeente en van de locatie in Assen.

In het gebouw aan de Julianalaan wordt momenteel les gegeven aan leerlingen die het technasium programma van het Dr. Nassau College volgen. Vanaf februari 2020 zal het gebouw op meerdere momenten in de week volledig als DAF locatie functioneren. Daarnaast blijft het Dr. Nassau College er lessen verzorgen. Het streven is om na verloop van tijd meer DAF dagdelen te verzorgen,

Jongeren sluiten zich bij DAF aan door middel van een lidmaatschap. Lid worden kost €50,- voor een halfjaar. DAF is toegankelijk voor alle jongeren in de gehele gemeente. Samen met de DAF coördinator zijn DAF leden verantwoordelijk voor de inrichting van de maakplek en de projecten die er ontstaan. Naast het ontwikkelen en ontplooien van technische en creatieve talenten is DAF ook een plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten en om jongeren te verbinden met het beroepsonderwijs en lokale partners.

Digital Art Factory is een initiatief van ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, een advies-, netwerk- en projectorganisatie op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in Drenthe. DAF Gieten krijgt vorm in samenwerking met het Dr. Nassau College, de gemeente Aa en Hunze, Impuls Welzijn, de bibliotheek Gieten en DAF Assen. Daarnaast wordt er actief contact gezocht met andere relevante lokale partijen.

Kijk op www.digitalartfactory.nl voor meer informatie.