Digital Art Factory is in eerste instantie een plek waar jongeren kunnen komen werken aan hun eigen project of idee. Zij werken vanuit hun eigen interesse en vraagstukken. Hier ontstaan regelmatig projecten uit, een groep jongeren bundelt dan hun krachten. Zij kunnen hierbij de expertise van de (assistent) coördinator inschakelen. De jongeren geven zelf vorm aan DAF en de DAF-ruimte.

Daarnaast werkt DAF mee aan een aantal Drentse onderwijs- en amateurkunstprojecten. Een organisatie of school kan DAF bijvoorbeeld inhuren om een app, lesprogramma of activiteit te ontwikkelen. Daarnaast willen we DAF zo veel mogelijk laten zien op evenementen in en rondom Assen (o.a. Preuvenement, Kunstbende voorronde en Bevrijdingsfestival Drenthe).